Ubuntu
  • Cách cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm online/offline trên Ubuntu

    14/09/2019

    Dùng Ubuntu Software Center Đây là cách cài đặt và gỡ phần mềm đơn giản nhất trong Ubuntu, vì bạn sẽ sử dụng thông qua giao diện đồ hoạ. Việc cài đặt này chẳng khác gì việc bạn lên Google Store hay App Store để cài đặt phần mềm cho điện thoại Android hoặc Iphone […]