Tổng hợp các phần mềm miễn phí


Tổng hợp các phần mềm miễn phí dành cho các bạn không có tiền mua bản quyền phần mềm hoặc không muốn xài hàng lậu sợ bị dính virus

Dưới đây là link tổng hợp các phần mềm miễn phí với đầy đủ chức năng

Phần mềm miễn phí
Phần mềm miễn phí

Phần mềm văn phòng – Office:

Phần mềm đa phương tiện – Multimedia:

Phần mềm Internet:

Phần mềm hệ thống System:

Phần mềm diệt Virus miễn phí

Phần mềm Portable

Phần mềm boot sửa lỗi win

Ngoài ra các bạn có thể tìm kiếm, download các phần mềm miễn phí tại trang http://100-downloads.com