Deep learning
  • [PDF] Python Deep Learning

    22/08/2019

    Cuốn sách hay dành cho các bạn học Python Deep Learning: Exploring deep learning techniques and neural network architectures with PyTorch, Keras, and TensorFlow + Source Code Mô tả cuốn sách Với sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo trong các ứng dụng phục vụ cho cả nhu cầu kinh doanh và tiêu dùng, […]