SPSS 22 Full Key Active 2017


Bản quyền commercial
Dung lượng 746.9 MB
Phiên bản 2017
Hỗ trợ hệ điều hành Windows
Đánh giá:

THÔNG TIN PHẦN MỀM


– (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm chuyên dụng cho công việc báo cáo thống kê, phần mềm học tập hữu ích cho các bạn sinh viên đang làm đề tài nghiên cứu.

​SPSS 22 là ứng dụng thống kê được sử dụng cho các nghiên cứu thăm dò xã hội học và kinh tế lượng. SPSS có giao diện thân thiện có khách hàng, SPSS rất mạnh cho các phân tích kiểm định, ví dụ kiểm định phi tham số (Chi-square, Phi, lamda….), thống kê mô tả, kiểm định sự tin cậy của thang đo bằng phân tích tương qua, Cronbach Alpha, hồi quy tuyến tính đơn và bội, kiểm định trung bình (T-test), kiểm định sự khác nhau giữa các biến phân dòng (định danh) …

SPSS 22 được dùng cho nghiên cứu trong các lĩnh vực:

  • Tâm lý học
  • Điều tra xã hội học:
  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Nghiên cứu trong y sinh
  • SPSS cùng AMOS còn cho phép những nhà nghiên cứu tiêu dùng các khoa học đánh giá định lượng bậc cao như đánh giá bằng phương tình cấu trúc (SEM) cho phép đo lường và kiểm định phổ biến mô phỏng lý thuyết.

Download SPSS 22 Full activation

Link Fshare

Bản 32bit

Bản 64bit

Hướng dẫn cài đặt SPSS 22 Full

  • Giải nén cài đặt chường trình.
  • Đến đây bạn chọn “License my product now”, rồi chọn “Next”
  • Sau đó nhập key vào ô Enter Code, sau đó click Next và thưởng thức!

Chúc các bạn thành công!


PHẦN MỀM LIÊN QUAN


Bình luận