MySQL Dumper 1.24.4


Bản quyền freeware
Phiên bản 1.24.4
Đánh giá:
Google Plus

THÔNG TIN PHẦN MỀM


MySQLDumper là một công cụ để MySQL.

Nếu database của bạn dụng lượng lớn (vd: data của diễn đàn), Bạn có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu của bạn vào một tập tin và – nếu cần – khôi phục lại nó rất thuận tiện. Nó đặc biệt thích hợp cho lưu trữ chia sẻ, nơi mà bạn không có quyền truy cập shell. MySQLDumper là một dự án mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và phát hành theo giấy phép GNU.


PHẦN MỀM LIÊN QUAN


Bình luận