Microsoft Visual Studio 2015 with Update 3


download visual studio
Bản quyền commercial
Hỗ trợ hệ điều hành all windows version
Đánh giá:

THÔNG TIN PHẦN MỀM


Tính năng:

– Công cụ lập trình đa năng cho cá nhân và doanh nghiệp.
– Hỗ trợ C#, C++, Visual Basic, Python, Node.js và HTML/JavaScript.
– Gỡ lỗi và kiểm tra phần mềm một cách dễ dàng.
– Phù hợp cho lập trình các chương trình cho doanh nghiệp.
– Hỗ trợ lập trình theo nhóm.
– Hỗ trợ lập trình add-on cho Microsoft Office, Modern UI apps,…

 

Key:

Professional: HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2
Enterprise: 2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CH hoặc HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV

 


PHẦN MỀM LIÊN QUAN


Bình luận