Core Temp 1.8.1 - Theo dõi nhiệt độ CPU


Bản quyền commercial
Dung lượng 1.15 MB
Phiên bản 1.8.1
Đánh giá:

THÔNG TIN PHẦN MỀM


là một chương trình với khả năng hiển thị nhiệt độ chính xác của từng lõi CPU riêng biệt trong thời gian thực

Core Temp – phần mềm theo dõi nhiệt độ CPU

Core Temp phiên bản 1.8.1 có gì mới

  • Hỗ trợ AMD Ryzen
  • Thêm biểu tượng thông báo tiêu thụ điện năng (khay hệ thống)
  • Intel / VIA, nhấp chuột phải vào Tần suất để chọn tần số của lõi để hiển thị
  • Hiển thị biểu đồ năng lượng tiêu thụ trên CPU # 0 trong các hệ thống đa xử lý
  • Hỗ trợ BSOD trên một số hệ thống Intel
  • Core Temp lo

Tải về Core Temp 1.8.1

Bấm để tải về


PHẦN MỀM LIÊN QUAN


Bình luận