Beyond Compare 4


Bản quyền commercial
Dung lượng 19.93 MB
Phiên bản 4
Hỗ trợ hệ điều hành Windows XP/7/10/8/8.1
Đánh giá:

THÔNG TIN PHẦN MỀM


Giới thiệu 4

 

Một số tính năng chính của bản Pro so với bản Standard :

★ Chép văn bản 3 chiều
So sánh các thay đổi độc lập với tổ tiên chung để tạo nội dung được hợp nhất mới.

 

★ Hợp nhất thư mục 3 chiều
Trong BC phiên bản 4 Pro, hợp nhất ba chiều giờ đây hỗ trợ các thư mục cũng như các tệp.

★ Tích hợp điều khiển nguồn
Thêm các lệnh để kiểm tra các tập tin vào hoặc ra khỏi các hệ thống điều khiển phiên bản tuân thủ SCC. Chỉ có Windows.

★ Hỗ trợ SFTP tích hợp
Thay vì dựa vào các giải pháp của bên thứ ba, Pro Edition đã tích hợp hỗ trợ các giao thức FTP an toàn (SFTP và FTP qua SSL).

★ Thay thế văn bản
Cho phép bạn gắn cờ một số thay thế văn bản như những khác biệt không quan trọng trong một phiên So sánh văn bản. Ví dụ: bỏ qua tất cả các trường hợp thay táo bằng cam.

★ Thư mục So sánh các liên kết ghi đè
Ghi đè cách các tệp được căn chỉnh trong một phiên So sánh Thư mục. Ví dụ: bạn có thể so sánh các tệp tin .gif của mình ở một bên với tệp .png có cùng tên ở bên kia.

★ Registry Compare
So sánh đăng ký trực tiếp, cả cục bộ và từ xa, cũng như các tệp đăng ký. Chỉ có Windows.

★ WebDAV, Dropbox và Subversion
Phiên bản 4 Pro của BC đã tích hợp hỗ trợ WebDAV, Dropbox cloud, OneDrive, Amazon S3 và Subversion.
☆ OneDrive chỉ dành cho Windows. ☆

 

★★★Download linkTải về

★★★Thuốc cho bản Pro (copy toàn bộ)

H1bJTd2SauPv5Garuaq0Ig43uqq5NJOEw94wxdZTpU-pFB9GmyPk677gJ
vC1Ro6sbAvKR4pVwtxdCfuoZDb6hJ5bVQKqlfihJfSYZt-xVrVU27+0Ja
hFbqTmYskatMTgPyjvv99CF2Te8ec+Ys2SPxyZAF0YwOCNOWms yqN5y9t
q2Kw2pjoiDs5gIH-uw5U49JzOB6otS7kThBJE-H9A76u4uUvR8DKb+VcB
rWu5qSJGEnbsXNfJdq5L2D8QgRdV-sXHp2A-7j1X2n4WIISvU1V9koIyS
NisHFBTcWJS0sC5BTFwrtfLEE9lEwz2bxHQpWJiu12ZeKpi+7o USqebX+


PHẦN MỀM LIÊN QUAN


Bình luận