Altium Designer v18.0.9 bản mới nhất 2018

altium-designer

Category
Keywords    
Mô tả

Tải về Altium Designer v18

Hướng dẫn cài đặt Altium Designer v18

  • Tải phần mềm, thuốc về và giải nén ra.
  • Chạy file Setup.exe để tiến hành cài đặt.
  • Từ thư mục Cr**k, sao chép tệp shfolder.dll vào mục cài đặt phần mềm và thay thế tệp.
  • Chạy phần mềm và chọn tùy chọn Add standalone license file ở cuối màn hình và add key có trong thư mục Cr**k/Licenses.
  • chạy phần mềm và bắt đầu thiết kế như một chuyên gia