Blog

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng dành cho chuyên viên điện tửlà môn học dành rất quan trọng đối với những sinh viên ngành điện tử. Chương trình đào tạo của môn học mạch điện tử sẽ giúp bạn nắm được các nguyên tắt thiết kế mạch điện cũng như tính toán được các thông số trên mạch điện một các chính xác nhất. Môn học mạch điện tử tương đối phức tạp đòi hỏi sinh viên cần phải học một các nghiêm túc như, và để học tốt môn này cần phải thực hành thật nhiều mạch điện tử nghía là thiết kế nhiếu sơ đồ mạch điện tử.

Giới thiệu đến các bạn tài liệu “120 sơ đồ mạch điện dành cho chuyên viên điện tử” đầ là tài liệu tổng hợp những mạch điện tử phổ biến nhất trong ngành điện tử. Thông qua những sơ đồ mạch điện mẫu thì sinh viện của như những chuyên viện điện tử sẽ có cái nhìn tổng quát nhất về quy trình thiết kế mạch điện tử.

Những mạch điện tử mẫu này sẽ là vốn cũng như hành trag giúp cho những người làm trong ngành này sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tiếp xúc với thưc tế.

Download ebook 120 sơ đồ mạch điện tử


08/05/2017
Bình luận