USB

Windows USB/DVD Tool - Phần mềm tạo boot cài win

phần mềm chuyên để tạo boot USB cài windows 10, 8.1, 7.
Rufus-usb-boot

Rufus - Phần mềm tạo USB boot UEFI

Tạo USB từ các bản ISO như Windows 7/8/9/10