Tìm thấy 2 phần mềm liên quan.
USB

Windows USB/DVD Tool - Phần mềm tạo boot cài win

phần mềm chuyên để tạo boot USB cài windows 10, 8